Quý khách hàng lưu ý. Tất cả mẫu đồng hồ của công ty chúng tôi đều có tem chống hàng giả. Với những sản phẩm không có tem của công ty, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Trung tâm tư vấn giám định đồng hồ thật giả


Công ty TNHH Đồng Hồ Trường Hoan, Trung tâm tư vấn xác nhận cho khách hàng đồng hồ thật giả gồm Alexandre Christe, Rhythm Watch, Olympia Star, Ogival watch, Merveille watch do công ty chúng tôi cung cấp.


Khuyến cáo: Yêu cầu tất cả những công dân Việt Nam không được bán đồng hồ giả. Không được giao dịch mua bán đồng hồ giả của công ty chúng tôi. Nếu buôn bán đồng hồ giả chúng tôi sẽ kiến nghị với pháp luật Việt Nam nghiêm trị.