Bentley Aurora 

Chronograph

<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley Aurora</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 32mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Quartz</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 14 x 14 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> 1827-101LKCD
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Aurora&nbsp;</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 32mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Quartz</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y da</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 14 x 14 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1827-101LKBB
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Aurora&nbsp;</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 32mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Quartz</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y kim loại&nbsp;th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 14 x 14 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1827-101LKBI
<p>D&ograve;ng sản phẩm: Bentley&nbsp;Aurora&nbsp;</p>
<p>Xuất xứ: Đức</p>
<p>Chất liệu vỏ: to&agrave;n bộ th&acirc;n vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>Chất liệu k&iacute;nh: K&iacute;nh sapphire</p>
<p>K&iacute;ch thước đồng hồ: 32mm</p>
<p>Kiểu m&aacute;y: Quartz</p>
<p>Kiểu d&acirc;y: D&acirc;y kim loại&nbsp;th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</p>
<p>K&iacute;ch thước d&acirc;y: 14 x 14 mm&nbsp;</p>
<p>Độ chịu nước: 30m</p> BL1827-101LKCI